PARMsupport

Ki projecten, training en coaching

Communicatie advies en website support door PARMsupport

Communicatie-advies, website support en begeleiding communicatietraject.

Dit bestaat uit een stukje coaching van de eigenaar Kristy Vink ‘waar sta ik, waar wil ik heen en wat communiceer ik’ en de inhoudelijke kant van de website. De indeling van de website herstructureren, het herschrijven van teksten waarbij ik ook uitga van de empowerment (eigen kracht) van Ki en Kristy. De teksten m.b.t. ‘visie’ en ‘over Ki’ heb ik niet aangepast, maar Kristy aangespoord dit persoonlijke verhaal te herschrijven en duidelijker naar voren te brengen. Het resultaat is van haar hand. Tijdens dit traject heb ik ook advies gegeven over tekst en de menu-indeling, maar heb Ki zelf laten bepalen hoe zij het wilt. Ik ben uitgegaan van de kracht van samenwerking.

Ki laat mensen vanuit eigen kracht zichzelf ontwikkelen en verzorgt projecten, trainingen en coaching trajecten op maat voor professionals binnen welzijns- en maatschappelijke organisaties, gemeenten, scholen, ROC. Ki levert ook Empowerment Trainers en Coaches voor diverse organisaties en maakt gebruik van het Trainer-de-Trainer principe.

PARMsupport
PARMsupport
Wil je ook meer zichtbaarheid? Meld je dan aan
om de GRATIS CHECKLIST te ontvangen