PARMsupport

Interview met Theo Buijsrogge, een spirituele ondernemer

Geplaatst op: 3 mei, 2013
Aantal keer bekeken:

[sws_picture_frame13 src=”http://parmsupport.com/v2/wp-content/uploads/2013/05/Schermafbeelding-2013-05-03-om-21.29.37.png” title=”Interview door Marjon Parmentier van PARMsupport” alt=”Interview door Marjon Parmentier van PARMsupport” align=”sws_frame_left” lightbox=”” album=”album” video=””] [/sws_picture_frame13] Wat begon als een persoonlijke zoektocht leidde tot een nieuwe identiteit, het Spiritueel Ondernemers Netwerk en het schrijven van het boek Succeskompas. Theo Buijsrogge, interim manager en voormalig directeur van een projectontwikkelingsorganisatie, heeft een andere wending aan zijn leven gegeven waarbij ruimte is voor zijn gevoel en hij dicht bij zichzelf blijft. 

Toen zijn ernstig zieke broer, vertelde dat hij door een spirituele levenswijze bijna nergens last meer van had en hem het boek ‘De zeven spirituele wetten van succes’ van Deepak Chopra gaf, was dat het startsein voor een ander leven en er werd een zaadje voor spiritualiteit geplant. Heel analytisch onderzocht hij uiteenlopende bronnen en zo ontstond er voor hem een nieuw wereldbeeld, dat je als mens in essentie een spiritueel wezen bent met af en toe een fysieke ervaring. En toen hij in een crisis belandde waarbij hij ontslag nam als directeur, zijn huwelijk strandde en een tijd geen contact had met zijn ouders, werd hij gedwongen om alles wat hij tot dan toe had gelezen en geleerd zelf te doorvoelen en te ervaren. Ontworteld van zijn oude identiteit ging hij nadenken over wie hij eigenlijk is en kwam erachter dat dit het belangrijkste is in het leven, dat je je bewust bent wie je zelf bent en daar dicht bij probeert te blijven! Hij bedacht dat je als mens niet om dit spirituele gedachtengoed heen kunt en ging onderzoeken hoe je dit toe kunt passen in je werk. Dit leverde hem veel informatie op en hij wilde dat delen met mensen die daar naar op zoek zijn. Zo ontstond het Spiritueel Ondernemers Netwerk (SON). In eerste instantie door kennis die hij voor zichzelf gevonden had, te delen met anderen. “Aanvankelijk had ik ook heel sterk het idee dat ik mijn zakelijke omgeving niet moest vertellen dat ik met dat soort dingen bezig ben, want dan word ik snel in de hoek van zweverig neergezet”, aldus Theo. Totdat hij bij de vereniging van interim-managers merkte dat er juist veel belangstelling voor was. Zo ontdekte hij een grote onderstroom van mensen die op enige wijze er wel wat mee willen, maar niet weten hoe ze daar in een zakelijke omgeving uiting aan kunnen geven.

Aanvankelijk had ik ook heel sterk het idee dat ik mijn zakelijke omgeving niet moest vertellen dat ik met dat soort dingen bezig ben, want dan word ik snel in de hoek van zweverig neergezet.

Spiritueel Ondernemers Netwerk

Schermafbeelding 2013-05-03 om 11.45.22Het is een informatiewebsite en online community waar mensen zich actief met anderen kunnen verbinden. Daarbij organiseert hij ook netwerkbijeenkomsten. Deze netwerkbijeenkomsten van SON beginnen met vijf minuten stilte zodat een ieder tot zichzelf kan komen en verbinding met de groep kan voelen. Dit biedt een andere start dan direct met elkaar in gesprek te gaan en zo is er ruimte om dat wat ervoor aanwezig was even los te laten en te concentreren op NU. “Mensen vertellen iets over waar ze op dit moment mee bezig zijn en anderen kunnen hierop reageren. Er ontstaan mooie verbindingen die latent aanwezig zijn, maar die breng je zo naar boven.” Daarna start een dialoog rondom een specifiek thema en meestal ontstaat er dusdanige verbinding tussen de mensen dat ze het thema vergeten en allerhande dingen bespreken met elkaar. De achtergrond van de mensen zorgt ervoor dat je in gesprekken heel snel de ego-laag kunt overslaan. Het zijn allemaal (zelfstandig) ondernemers, leidinggevenden en professionals die affiniteit hebben met (business) spiritualiteit.

Business Spiritualiteit

Business Spiritualiteit gaat voor Theo met name om de balans tussen alle dimensies die er zijn; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Dit geldt voor mensen, maar ook bij organisaties kun je deze elementen onderscheiden. De focus bij organisaties lag altijd op resultaat, het fysieke en mentale aspect en niet zozeer op de emotionele dimensie, de kwaliteit van de verbinding van de mensen. Voor de cultuur van de organisatie is al steeds meer belangstelling ontstaan, maar die spirituele dimensie, de ziel van de organisatie is pas iets van de laatste jaren. “Mensen veranderen, daardoor veranderen organisaties en als gevolg daarvan verandert leiderschap. Als je kijkt naar deze ontwikkeling dan gaat die toe naar steeds lossere structuren, waarin mensen zich vanuit hun eigen authenticiteit met elkaar verbinden om gezamenlijk iets te creëren.” Een mooie metafoor die hij hiervoor gebruikt is die van ‘een school vissen’. Op een afstand lijkt dat één groot organisme, maar het is een verzameling van allemaal kleine visjes die eigenlijk los van elkaar staan, hun eigen ding doen, maar wel als een gezamenlijke organisatie functioneren. Zonder ‘Oppervis’ die een strategie uitzet of waar iedereen achteraan zwemt, dus dat type leiderschap gaat ook veranderen waarbij de nieuwe leider veel meer de verbinding en samenwerking stimuleert en stuurt op het Succeskompas: Wat is ons gezamenlijk doel? Wat is ons talent, waarin onderscheiden we ons? Wat zijn onze gedeelde waarden? En wat is de missie van de organisatie? Doel, talenten, waarden en missie vormen samen een Succeskompas. Zowel voor mensen als organisaties, want beiden zijn in essentie een ‘energiesysteem’ dat iets wil creëren.

Succes(kompas)

Schermafbeelding 2013-05-03 om 12.03.39Uit zijn nieuwe inzichten is een boek ontstaan. Succeskompas beschrijft wat de essentie van mensen is en hoe je met dit inzicht succesvol richting kunt geven aan je leven en werk. Het schrijven van dit boek hoort op zijn levenspad, maar daarvoor was wel een aardige wending in zijn leven nodig. Tijdens zijn crisissituatie heeft hij ondervonden wat emoties met je doen en wat je zelf met emoties kunt doen, wat het daadwerkelijk betekent om dingen los te laten. Om mensen die vreselijk dingen doen, te vergeven. “Uit reacties op mijn boek blijkt dat lezers herkennen dat het niet alleen opgeschreven, maar ook daadwerkelijk doorleefd is.” Hoe vervelend die tijd ook was, achteraf ziet hij de betekenis ervan en kan hij dankbaar zijn dat het is gebeurd. Door jezelf niet tegen de situatie te verzetten, maar je af te vragen ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik hiermee’, kun je er vaak een positieve draai aan geven. Wanneer vervelende situaties achteraf een positief effect blijken te hebben, ga je er ook steeds meer op vertrouwen en wordt het makkelijker om het los te laten. Nu leeft hij vanuit zijn eigen kracht en van daaruit gaat hij de verbinding met anderen aan. “Alles wat je ervaart is een energetische reflectie van jouw innerlijke staat van zijn. Alle mensen die op mijn pad komen laten mij eigenlijk zien wie ik in essentie ben.” Dat is een stukje bewustwording. Vanuit het inzicht dat je huidige leven maar een klein onderdeeltje is van de totale ontwikkeling die je ziel doorloopt, waarbij elk leven bedoeld is om specifieke ervaringen op te doen en daarmee te groeien in bewustzijn, ga je vanuit een ander perspectief naar situaties kijken en hier de lessen uit leren. Door het schrijven van het boek is Theo nog meer de perfectie van alles in gaan zien, de waarde van tegenstellingen en de betekenis van gebeurtenissen. Daardoor verandert oordelen in verwondering. Zo ontstaat ook een ander beeld van succes. Voor Theo is succes dat je heel dicht bij jezelf bent en vanuit je hart invulling geeft aan je leven. Dat leidt tot een goed gevoel, een flow en innerlijke vrede.

Alle mensen die op mijn pad komen laten mij eigenlijk zien wie ik in essentie ben.

Essentie van je persoonlijkheid

Inmiddels is er een tweede boek van Theo’s hand verschenen. Het heet ‘Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid’ en is inmiddels gepubliceerd. Dit boek gaat meer in op de essentie van onze persoonlijkheid en de groei die een ziel doormaakt. Qua werk ziet hij dat zijn rol van interim-manager steeds meer richting bemiddeling en coaching verschuift en hij volgt dit. Het voelt goed en daar kan hij op vertrouwen. “Wees je bewust wie je zelf bent en volg je hart!”


*dit interview is geplaatst op Earth Matters*  

Laat een reactie achter:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PARMsupport
PARMsupport
Wil je ook meer zichtbaarheid? Meld je dan aan
om de GRATIS CHECKLIST te ontvangen