PARMsupport

Artikel voor omroepblad van Stichting OHM, OHM-Vani: Business Spiritualiteit, wat is dat nou precies?

Geplaatst op: 24 december, 2010
Aantal keer bekeken: 2.651

Business Spiritualiteit. Voor sommigen klinkt dat als een wat ongebruikelijke combinatie. Waar ‘business’ als hard en zakelijk wordt beschouwd, ervaren velen ‘spiritualiteit’ nog als zacht en vaak ook zweverig. We zouden deze twee begrippen dus eigenlijk niet met elkaar kunnen combineren, maar laat dit nu juist vruchten afwerpen. Spiritualiteit in een bedrijf is juist een bron van inspiratie en leidt zelfs tot betere (bedrijfs)resultaten.

Kracht van samenwerking

Wat Business Spiritualiteit precies inhoudt, is niet in een enkele zin uit te leggen, omdat het uit verschillende elementen bestaat. Sinds 2006 is Prof. Fr. Paul de Blot SJ hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business University Nyenrode; hij omschrijft het begrip als “een model waarin idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking aangaan, waarbij alles draait om de samenwerking“ Het gaat dan niet alleen meer om cijfers en geld, maar om een andere kracht binnen een onderneming. De kracht die ontstaat als mensen samenwerken. “Ieder mens heeft zijn eigen ideeën, idealen en spirituele kracht. Als een groep mensen samenwerkt, ontstaat daar een gezamenlijke spiritualiteit. Dat is de innerlijke kracht van een onderneming,“ aldus De Blot. En zo kom je tot een stevigere organisatie en een beter eindresultaat. Dit alles wordt duidelijk als je teruggaat naar de kern van een organisatie.

De ziel

Wie een onderneming oprichtte, had daar een reden toe. Welke idealen had hij en wat wilde hij bereiken? Welke droom wilde hij waarmaken? De antwoorden op die vragen leiden naar de kern van een organisatie. Je kunt dit de ziel van de organisatie noemen. Dit is het vertrekpunt van waaruit gewerkt wordt. Een bedrijf kan uiteraard niet alleen op een visie of droom drijven. Er is vakmanschap nodig om vanuit idealisme en spirituele kracht de visie om te zetten in producten, diensten, en samenwerking tussen mensen om iets groots en succesvols te bereiken. Business Spiritualiteit is dus helemaal niet zweverig want het gaat net zo goed om het boeken van resultaat en winst maken, maar het verschil is dat er wel vanuit de ziel van de organisatie gewerkt wordt!

De onderneming

Een bedrijf bestaat volgens De Blot uit drie lagen.

Die van vakmanschap, het individueel beheersen van de vaardigheden, is de bovenste laag.

Dit is de ‘hardware’ van een organisatie, het niveau van doen. De focus ligt hier op deskundigheid en het uitoefenen van het vak. De tweede laag is het niveau van waarden, waarbij mensen het levende kapitaal vormen. De ‘org(anization)ware’ waarbij de focus ligt op de ander en de samenwerking. Hoe de mensen zich onderling verhouden. Hier draait het om loyaliteit, vriendschappen en business ethiek. De onderste en onzichtbare laag van een organisatie is die van de spiritualiteit, de ziel van een onderneming die de dromen van de eigenaar beoogt. Deze ‘software’ van een organisatie is de laag van de inspiratie en motivatie met de focus op zelfkennis.

Dit is het hart van de organisatie.

In een gezonde onderneming dient elke laag aanwezig te zijn, waarbij alle lagen in verhouding tot elkaar in balans moeten zijn. We kunnen zeggen dat een organisatie op haar best functioneert als alle medewerkers -zowel onder als boven in de organisatie de ziel van de organisatie dragen. Dat is de bekende uitdrukking ‘hart voor een zaak hebben’. Toch wordt er lang niet altijd op die manier gewerkt. Vaak werkt men voor een salaris zonder dat het uiteindelijke doel voor ogen wordt gehouden. En dat uiteindelijke doel is meestal de mens. Alle werkzaamheden die we verrichten, leiden uiteindelijk tot een persoon waar we het uiteindelijk voor doet. Maar hoe vaak wordt daar aan gedacht? Hoe vaak merk je niet aan iemand dat hij niet zijn uiteindelijke doel uit het oog verloren is, maar gewoon op de automatische piloot zit, of uren maakt? Op zo´n moment is de lijn met de ziel van de organisatie gebroken wat de organisatie niet bepaald goed doet.

De mens

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar waar het om gaat is dat men beseft dat het draait om de mens. Paul de Blot geeft hiervan een mooi voorbeeld tijdens een van zijn werkcolleges. Hij had de statuten gelezen van een ziekenhuis. Allerlei hele belangrijke zaken kwamen erin voor, maar nergens stond het woord ‘patiënt’. Hoe is dat nu mogelijk? Het uiteindelijke doel van een ziekenhuis is immers om mensen, patiënten, beter te maken. Hoe kan het dan dat de mens om wie het tenslotte gaat, helemaal niet in het verhaal voorkomt. Dit maakt duidelijk dat er niet meer vanuit de ziel van de onderneming gewerkt wordt. Het uiteindelijke doel waarvoor de onderneming ooit is opgericht, de mens (hier de patiënt), wordt niet meer voor ogen gehouden.

Totaalbeeld

Behalve het besef, dat al het werk uiteindelijk leidt tot de mens als einddoel, dient er ook gekeken te worden naar de mens binnen de organisatie. Een organisatie drijft ten slotte op de kracht van haar medewerkers. Gelukkig is er steeds meer belangstelling voor hun welzijn. Zij presteren op hun best als ze binnen de organisatie op hun plek zitten en ze werk verrichten dat bij hen past.

Het is daarbij ook belangrijk dat zij aandacht en erkenning krijgen als persoon en niet alleen als medewerker x van afdeling y. Dit gaat verder dan alleen de werkvloer. Want kan iemand echt goed presteren als hij privé problemen heeft? Kan iemand zich dan wel goed concentreren?

Natuurlijk zijn er mensen die het werk dan juist als afleiding zien, wat niet wil niet zeggen dat zij dan ook beter presteren zonder dergelijke problemen. Er moet dus oog zijn voor het totaalbeeld, een holistische visie. Al deze zaken, het besef dat je voor ‘iemand’ werkt in plaats van enkel voor een salaris en dat een bedrijf goed voor zijn ‘medewerkers als personen’ dient te zorgen heeft ook te maken met business Spiritualiteit.

Business Spiritualiteit ontstaat juist vanuit deskundigheid, samenwerking en een visie, een droom van de oprichter(s) van een organisatie en is dus niet zweverig.Zakelijkheid en menselijkheid gaan hier hand in hand!

Bron: Paul de Blot – boek Business Spiritualiteit. Werkcollege Business Universiteit. www.pauldeblot.nl

Dit artikel is gepubliceerd in het omroepblad OHM-Vani nr 1 2011 (17e jaargang jan-mrt 2011)

© PARMsupport – Marjon Parmentier

Laat een reactie achter:

PARMsupport
PARMsupport
Wil je ook meer zichtbaarheid? Meld je dan aan
om de GRATIS CHECKLIST te ontvangen